Pravila

O Portalu

SrpskiAntikviteti.rs je portal za besplatno oglašavanje prodaje antikviteta.

Da biste stekli pravo na objavljivanje oglasa, morate se registrovati na portalu. Registracija je besplatna. Registracijom na portalu SrpskiAntikviteti.rs, pristajete na pravila definisana ovim tekstom. Od podataka koje ostavljate pri registraciji, drugim korisnicima će jedino biti vidljivo korisničko ime koje izaberete. Ostali podaci su skriveni, osim ukoliko ih sami ne prikažete na korisničkom profilu ili tekstu oglasa koji postavite.

Postavljanje oglasa

Svaki član portala SrpskiAntikviteti.rs ima pravo na postavljanje neograničenog broja oglasa o prodaji antikviteta.

Svaki oglas sadrži naziv, opis, cenu, katagoriju i maksimalno 5 fotografija.

Nakon postavljanja, pre nego što budu objavljeni, oglasi moraju proći odobrenje administracije portala. Ukoliko proceni da oglas ne odgovara uslovima koji su definisani ovim pravilima, administracija portala zadržava pravo da oglas ne objavi.

Nakon odobrenja oglasa, isti će biti vidljiv mesec dana od trenutka postavljanja.

Za dogovor o produžetku trajanja oglasa i ostale dogovore o oglašavanju, molimo Vas da kontaktirate administraciju portala putem forme na portalu ili putem email adrese office@srpskiantikviteti.rs

Poral je namenjen oglašavanju isključivo antikvitetnih predmeta, druge vrste oglasa neće biti objavljivane.

Prilikom postavljanja oglasa, dužni ste da popunite lične podatke koje je administracija u zakonskoj obavezi da čuva mesec dana nakon prestanka oglašavanja. Ovi podaci nikada neće biti zloupotrebljeni i biće obrisani nakon isteka zakonske obaveze.

Portal SrpskiAntikviteti.rs ne odgovara za sadržaj oglasa, njegovu istinitost, originalnost niti poreklo oglašenog predmeta.

Na zahtev državnih organa (policije i pravosuđa), portal SrpskiAntikviteti.rs će dostaviti dostupne podatke o postavljaču oglasa.

Portal SrpskiAntikviteti.rs omogućava oglašavanje prodaje predmeta, kao i kontakt između prodavca i potencijalnih kupaca elektronskim putem. Sve ostale aktivnosti oko kupovine i prodaje antikvitetnih predmeta oglašenih na portalu SrpskiAntikviteti.rs nemaju nikakve veze sa portalom i portal se odriče odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu u ovom procesu.

Postavljanje predmeta za procenu

Svaki član portala SrpskiAntikviteti.rs ima pravo na postavljanje neograničenog broja predmeta za procenu.

Detaljno opišite predmet koji postavljate na procenu  i priložite maksimalno 5 fotografija.

Nakon postavljanja, pre nego što budu objavljeni, predmeti moraju proći odobrenje administracije portala. Ukoliko proceni da predment ne odgovara uslovima koji su definisani ovim pravilima, administracija portala zadržava pravo da ga ne objavi.

Nakon objavljivanja predmeta, ostali posetioci portala će moći da komentarišu i daju svoj sud o vrednosti predmeta.

Administracija portala zadržava pravo da svaki članak u kome se prikazuje predmet za procenu vrednosti zadrži na portalu u neograničenom vremenskom trajanju.

Ukoliko imate specifičnih razloga za uklanjanje predmeta koji su postavljeni za procenu, molimo Vas da kontaktirate administraciju portala putem forme na portalu ili putem email adrese office@srpskiantikviteti.rs

Za sve sugestije i pitanja možete nas kontaktirati putem forme ili na email adresu office@srpskiantikviteti.rs

Administracija